Dostavěny

Hledám varianty 'dostavěny' [ dostaví (6) dostavěny (1) dostavěn (1) dostavěli (1) dostavěl (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 35:12...ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám...
1. Samuel 13:8...muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se dostaví Samuel, jenže ten do Gilgalu stále nepřicházel a...
1. Královská 3:1...si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo...
Ezdráš 10:14...oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od...
Nehemiáš 6:1...a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina...
Nehemiáš 7:1...psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní,...
Daniel 4:3... ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili....
Zachariáš 8:9...praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, je chrám dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst...
Skutky 23:35... že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu , jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově...
Skutky 24:22...pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |