Dostatek

Hledám varianty 'dostatek' [ dostatku (1) dostatek (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 33:9... příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však...
Genesis 33:11... neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom...
2. Letopisů 2:8...zajisté pomáhat služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být...
Žalmy 147:9... aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. On...
Přísloví 27:27... za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek...
Kazatel 2:7... Pořídil jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí,...
Izaiáš 30:33...i pro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda...
Izaiáš 33:16...bude jeho hrad, takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho kráse...
Ezechiel 19:10...byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na silné větve vhodné pro žezla...
2. Korintským 9:8...milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla....

Slova obsahující dostatek: dostatek (10) nedostatek (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |