Dostáváme

Hledám varianty 'dostáváme' [ dostávat (2) dostáváme (2) dostávám (1) dostávali (1) dostával (2) dostává (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Leviticus 7:36...služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to...
Deuteronomium 18:3... jak jim pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze...
2. Královská 25:30...vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřebovaldostával od krále pravidelně den co den po všechny dny...
Jeremiáš 25:3...krále Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil...
Jeremiáš 52:34...vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřebovaldostával od babylonského krále pravidelně den co den po...
Matouš 7:8...a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosídostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude...
Lukáš 11:10... tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosídostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno...
Lukáš 23:41...Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle...
Skutky 20:35...Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.'" Po těch slovech s nimi všemi poklekl a modlil...
1. Korintským 12:7...všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze...
1. Jan 5:15...prosíme, pak víme, že to, jsme jej prosilidostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |