Dospělý

Hledám varianty 'dospělý' [ dospělými (1) dospělý (3) dospělí (2) dospělé (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 38:14...je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl...
Jan 9:21... kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli,...
Jan 9:23...ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělý, ptejte se jeho.") A tak toho bývalého slepce...
1. Korintským 2:6... ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho...
1. Korintským 14:20...zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k...
Filipským 3:15...povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu...
Židům 5:14... je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností...

Slova obsahující dospělý: dospělý (3) dospělými (1) nedospělý (1) nedospělých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |