Dosedl

Hledám varianty 'dosedl' [ dosednou (1) dosedne (2) dosedl (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 17:18... Také nemá příliš mnoho zlata a stříbra.  dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských...
1. Královská 16:11...judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům....
2. Královská 11:19...chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve...
2. Královská 13:13... Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi...
1. Letopisů 29:23...za vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn namísto svého otce...
Žalmy 132:11...nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu...
Žalmy 132:12... jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |