Dosadil

Hledám varianty 'dosadil' [ dosaďte (1) dosadit (1) dosadím (1) dosadil (3) dosadí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 17:15...bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid...
1. Královská 1:48... Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými hosty...
1. Královská 5:19...pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu...
1. Královská 10:9...buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbildosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky...
2. Královská 10:3...svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšíhodosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!"...
2. Letopisů 9:8...buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbildosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina,...
Job 34:24...soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |