Doprovodem

Hledám varianty 'doprovodem' [ doprovodu (5) doprovodem (1) doprovod (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 45:1...déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával...
Soudců 9:4...za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom...
2. Královská 5:15...tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj...
1. Letopisů 15:16...zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citer, lyr a činelů. Levité...
2. Letopisů 18:2...navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal...
2. Letopisů 29:27...oběť, začalo se zpívat a troubit Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále Davida. Celé...
Žalmy 92:4...zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými skutky jsi , Pane, obšťastnil,...
Skutky 9:7...tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale...
Skutky 23:32... Nazítří se vrátili do pevnosti a zanechali hodoprovodu jezdců. Ti po příjezdu do Cesareje doručili dopis...
Skutky 26:13... zářilo jasněji než slunce a obklopilo i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |