Dopravili

Hledám varianty 'dopravili' [ dopravte (1) dopravit (1) dopravili (3) dopravil (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 37:25...nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho...
1. Samuel 5:1...je pryč!" Boží truhly se zmocnili Filištínidopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji vzali, vnesli...
2. Samuel 8:7...zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a...
1. Letopisů 18:7...zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a...
2. Letopisů 2:15...ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské...
2. Letopisů 8:18...Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi. Také královna ze Sáby se...
Skutky 23:24... Přiveďte mezky pro Pavla a bezpečně ho dopravte k prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |