Dopouštějí

Hledám varianty 'dopouštějí' [ dopouští (2) dopouštěli (4) dopouštěl (1) dopouštějí (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 8:3...jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal...
Deuteronomium 25:16...Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný!...
1. Samuel 2:17...nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože...
1. Královská 14:24...zemi se dokonce objevila i modlářská prostituceDopouštěli se všech ohavností těch národů, které Hospodin...
Přísloví 2:14...cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých zvrácenostech libují, jejichž...
Přísloví 19:2...pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v...
Kazatel 10:5...jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místa,...
Ezechiel 39:26...svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo...
Daniel 9:7...za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - nám, našim králům a...
Efeským 5:12...raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno...

Slova obsahující dopouštějí: dopouštějí (3) nedopouštějí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |