Doposud

Hledám varianty 'doposud' [ doposud ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 14:19... tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta  doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl...
Jozue 17:14...příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin  doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na...
Filipským 1:5...se raduji z toho, jak se od prvního dne  doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |