Dopadá

Hledám varianty 'dopadá' [ dopadá (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Job 18:21...je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'" Job na to...
Kazatel 9:2...neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré...
Izaiáš 58:4...působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste...
Ezechiel 7:14...je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v...
Lukáš 3:9...potomky z tohoto kamení! Ke kořeni stromů  dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude...
1. Tesalonickým 2:16...svých hříchů, ale Boží konečný hněv na  dopadá. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |