Dopřával

Hledám varianty 'dopřával' [ dopřával (2) dopřává (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 23:1...námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel....
2. Samuel 22:48...požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed...
2. Letopisů 26:5...ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil...
Žalmy 18:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy, zprostřed...
Žalmy 35:27..."Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti, zpívá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |