Domnívají

Hledám varianty 'domnívají' [ domníváte (1) domnívali (2) domníval (1) domnívají (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 53:4...naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však...
Jan 5:39... kterého on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně....
Skutky 21:29...s ním totiž ve městě viděli Trofima z Efesudomnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho...
Skutky 26:9...tom, že Bůh křísí mrtvé? Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše...
1. Timoteus 6:5... Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |