Domluvy

Hledám varianty 'domluvy' [ domluvy (6) domluvu (1) domluvou (1) domluvami (1) domluvám (1) domluva (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 5:15... hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal...
Přísloví 1:25...nevnímal, všechny rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí nyní zasměji...
Přísloví 1:30...nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí, co si navařili,...
Přísloví 6:23... Přikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou...
Přísloví 10:17... míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je...
Přísloví 13:18...a hanba tomu, kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy , bude vážený. Splněná touha je v duši sladká;...
Přísloví 15:5...pohrdá poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky...
Přísloví 15:10...trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby -...
Přísloví 15:31... dobrá novina do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo...
Přísloví 15:32... Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k...
Přísloví 29:15...bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metladomluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda. Když přibývá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |