Domlouvají

Hledám varianty 'domlouvají' [ domlouvej (1) domlouvat (1) domlouvali (1) domlouval (1) domlouvají (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 12:18...oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co mu...
1. Královská 1:7...Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako onDomlouval se s Joábem, synem Ceruji, a s knězem Abiatarem....
Žalmy 31:14...- hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale, Hospodine,...
Ezechiel 11:2...mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnostidomlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se...
Lukáš 6:11...byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V těch dnech pak vystoupil...
1. Timoteus 5:1...těm, kdo poslouchají. Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |