Domácností

Hledám varianty 'domácností' [ domácností (5) domácnosti (1) domácnost (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 7:1...Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v...
Genesis 17:23...za peníze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal...
Přísloví 31:21...strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama...
Skutky 16:15... aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud ...
Skutky 16:33...jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a...
Skutky 16:34...domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští...
Skutky 18:8... Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří...
1. Timoteus 5:14... aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k...
Titus 2:5...muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovatdomácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |