Domácího

Hledám varianty 'domácího' [ domácího (4) domácí (14) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 17:27...byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za...
Genesis 31:19...své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu,...
Exodus 12:19...vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých...
Exodus 12:48...přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácího...
Exodus 12:49... Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon."...
Leviticus 16:29...pokorně postit. Nebudete dělat žádnou prácidomácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za...
Leviticus 17:15... kdo by ji jedl, bude vyobcován. Kdokoli,  domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného,...
Leviticus 18:26...a nedopouštějte se žádné z těchto ohavnostídomácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti...
Leviticus 24:16...rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí...
Leviticus 24:22...je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro hostadomácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš...
Numeri 9:14...podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná...
Deuteronomium 24:6... kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do...
Jozue 8:33...Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizincidomácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře...
Soudců 18:19... Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro...
Job 31:31...tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si  domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme...
Kazatel 2:7...jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem...
Jeremiáš 20:6...do Babylonu. A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš;...
Matouš 10:25...hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí? Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |