Dolní

Hledám varianty 'dolní' [ dolním (5) dolního (3) dolní (9) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 28:26...také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále...
Exodus 28:27...dva zlaté kroužky, které připevníš zepředudolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad...
Exodus 39:19...dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále...
Exodus 39:20...dva zlaté kroužky, které připevnili zepředudolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad...
Jozue 15:19...s vodou." A tak dal studánky - HorníDolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich...
Jozue 16:3...na západ k území Jafletejců po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne ke...
Jozue 18:13...dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice...
Soudců 1:15...s vodou." A tak dal studánky - HorníDolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového města do...
1. Královská 9:17...manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní Bet-choron, Baalat a Tadmor v judské zemi...
1. Letopisů 7:24...domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru. Jeho synové byli...
2. Letopisů 8:5...všechna města skladů. Postavil také HorníDolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a...
Izaiáš 11:11... aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie,...
Izaiáš 22:9...ve Městě Davidově a shromáždili jste voduDolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé...
Jeremiáš 44:1...které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazenéDolním Egyptě - v Migdolu, Dafné a Memfisu - i v Horním...
Jeremiáš 44:15...to veliké shromáždění, všechen lid usazenýDolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli:...
Ezechiel 40:18...k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní...
Ezechiel 40:19...dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik...

Slova obsahující dolní: dolní (9) dolního (3) dolním (5) údolní (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |