Dolině

Hledám varianty 'dolině' [ dolině (3) dolinách (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Píseň 2:1...cypřišů. jsem ta růže šáronská, jsem liliedolinách. Jako lilie mezi bodláky, tak je milá mezi...
Jeremiáš 21:13...tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane!...
Jeremiáš 49:8...Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte sedolině! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním...
Jeremiáš 49:30...Dejte se na útěk! Chacorští, skryjte sedolině! praví Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |