Doléhal

Hledám varianty 'doléhal' [ doléhalo (1) doléhal (1) doléhají (1) doléhá (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 47:20...Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na  doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od...
1. Samuel 15:14...slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které...
Žalmy 19:5...jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a...
Žalmy 119:143...navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý.  Doléhá na úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi...
Kazatel 6:1...věc, kterou jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávu...
Izaiáš 30:30...svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s...
Ezechiel 33:10...- Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?'...
2. Korintským 7:5... neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení: zvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh,...
2. Korintským 11:28...je chlad a nahota. Kromě toho všeho na denně doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý,...

Slova obsahující doléhal: doléhal (1) doléhalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |