Dokonalou

Hledám varianty 'dokonalou' [ dokonalým (1) dokonalý (9) dokonalou (1) dokonalí (2) dokonalému (1) dokonalé (6) dokonalá (11) ]. Nalezeno 30 veršù.
Deuteronomium 32:4...velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh,...
2. Samuel 22:31...proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on...
Ezdráš 7:12... knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebesdokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v říši...
Žalmy 18:31...proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on...
Žalmy 18:33...náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví ...
Žalmy 19:8...žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou...
Žalmy 119:96...přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda...
Píseň 4:7...vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou...
Píseň 5:2...Otevři, drahá, lásko , holubičko ,  dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních...
Píseň 6:9...panen bezpočtu, jediná je však holubička ,  dokonalá, své matky dcera jediná, svojí rodičkou hýčkaná!...
Izaiáš 26:3...drží věrnosti. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v...
Ezechiel 16:14...tebe nesmírná krasavice, opravdová královna! Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou...
Ezechiel 27:3...praví Panovník Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moře,...
Ezechiel 27:11... Své pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství...
Ezechiel 28:15... mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi...
Matouš 5:48...bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si...
Matouš 19:21...mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a...
Jan 15:11...aby radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je přikázání: Milujte jedni druhé, jako...
Jan 16:24... Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle,...
Jan 17:13...a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět,...
Římanům 12:2... co je Boží vůle - co je dobré, náležitédokonalé. Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z...
1. Korintským 13:10...a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě,...
Efeským 4:13...dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti....
Filipským 3:12...mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k...
Židům 7:28... jež přišla po Zákonu, ustanovuje Syna, který je dokonalý na věky. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to...
Jakub 1:4... Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z...
Jakub 1:17...se, milovaní bratři! Všechno dobrédokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná...
Jakub 1:25... hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem,...
1. Jan 1:4...Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a...
2. Jan 1:12...s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené sestry....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |