Dokonalosti

Hledám varianty 'dokonalosti' [ dokonalosti (9) dokonalost (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Pláč 2:15..."To že je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?" Všichni tví nepřátelé...
Ezechiel 28:12...mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v...
Ezechiel 43:10... aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali....
2. Korintským 13:11...boření. Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějtedokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji,...
Koloským 1:28...člověka, abychom každého člověka přivedlidokonalosti v Kristu. To je to, usiluji a bojuji...
Koloským 3:14...vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj -...
Židům 7:11...vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlodokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě...
Židům 7:19...nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikohodokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí něco lepšího:...
Židům 10:1...přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivéstdokonalosti. (Jinak by je účastníci této bohoslužby ...
Židům 10:14...obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve...
Jakub 3:2...mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |