Dokonale

Hledám varianty 'dokonale' [ dokonale ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 22:33...náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví ...
2. Letopisů 2:13...dřevem, se šarlatem, modří, kmentem i karmínemDokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli...
Ezechiel 27:4...v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moředokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna vyrobili z...
Ezechiel 28:12...Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrostidokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi...
Jan 17:23...my jsme jedno. v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi...
2. Korintským 1:13...a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den...
2. Timoteus 3:17...vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. ...
Židům 7:25...je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť...
Židům 9:9...obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se bohoslužby účastní...

Slova obsahující dokonale: dokonale (9) dokonalejším (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |