Dokonáno

Hledám varianty 'dokonáno' [ dokonáš (1) dokonáno (3) dokonána (1) dokonán (1) dokoná (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Letopisů 29:29...oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli a klaněli se...
Žalmy 57:3... K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, ...
Žalmy 138:8...zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá...
Izaiáš 33:1...Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen!  dokonáš zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš...
Jan 19:28...sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!" Stála tam...
Jan 19:30...mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den...
Zjevení 10:7...hlasu sedmého anděla, bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům...
Zjevení 15:1...mají sedm posledních ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |