Dokořán

Hledám varianty 'dokořán' [ dokořán ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 31:32...venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl...
Izaiáš 5:14...rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama zeje dokořán; výkvět i spodina spadne tam, celý ten rozjařený...
Ezechiel 26:2...‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví...
2. Korintským 6:11...k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy,...
2. Petr 1:11...to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |