Dokazoval

Hledám varianty 'dokazoval' [ dokazuje (2) dokazoval (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Skutky 17:3...soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětlovaldokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že...
Skutky 18:5...a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slovadokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však...
Skutky 18:28... Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo...
Římanům 3:5...soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh...
Římanům 5:8...by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |