Dojde

Hledám pøesnì 'dojde'. Nalezeno 17 veršù. Další varianty: došly (6) došlo (13) došli (32) došla (8) došel (19) dojít (3) dojdu (2) dojdou (16) dojdete (5) dojdeš (4) dojdeme (2) dojde (17)
Exodus 18:23...ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána...
Exodus 21:23...zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub...
Leviticus 22:27...sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte...
Soudců 13:12...ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce...
Soudců 13:17..."Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili,  dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se...
Nehemiáš 1:11...tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspějedojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským...
Přísloví 14:14...když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své....
Přísloví 19:25... a prosťáček zmoudří, pokárej rozumného, a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn hanebný a...
Přísloví 21:11... prosťáček zmoudří, když vzdělávají moudréhodojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka:...
Přísloví 28:13... úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští jedojde milosti. Blaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo...
Přísloví 28:23... neví, že skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat...
Přísloví 29:23...člověka poníží, kdo je poníženého duchadojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani...
Jeremiáš 31:16..."Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z nepřátelské země...
Ezechiel 32:31...do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidídojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví...
Daniel 9:27...s mnohými v týdnu posledním. pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost...
Skutky 23:15...jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O léčce se však...
Římanům 2:29...a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid...

Slova obsahující dojde: dojde (17) dojdeme (2) dojdeš (4) dojdete (5) nedojde (13) nedojdeš (1) nedojdete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |