Dojdeš

Hledám pøesnì 'dojdeš'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: došly (6) došlo (13) došli (32) došla (8) došel (19) dojít (3) dojdu (2) dojdou (16) dojdete (5) dojdeš (4) dojdeme (2) dojde (17)
1. Královská 19:15... "a pokračuj dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš...
Job 5:26...Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme...
Přísloví 3:4...k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem...
Micheáš 4:10...venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin vykoupí z nepřátelského...

Slova obsahující dojdeš: dojdeš (4) nedojdeš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |