Dohodli

Hledám varianty 'dohodli' [ dohodni (1) dohodli (7) dohodl (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 18:4...tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy:...
1. Samuel 20:35... Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl:...
2. Letopisů 30:2...totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho...
Matouš 5:25...přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj...
Matouš 26:5...lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít hoDohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi...
Matouš 27:7...dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské pole, aby...
Lukáš 22:5...stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovalidohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a...
Jan 9:22...se báli židovských představených. Ti se totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován...
Skutky 9:23...Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech...
Skutky 23:20..."Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají, abys zítra přivedl Pavla do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |