Dohledu

Hledám varianty 'dohledu' [ dohledu (1) dohledem (5) dohled (7) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 11:6... cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a...
Numeri 23:21... Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním,...
Deuteronomium 25:2... soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát...
1. Samuel 3:1...co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo...
2. Královská 2:7...učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš...
2. Královská 11:18...před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníky, palácovou...
2. Letopisů 23:18...zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se...
2. Letopisů 31:12...nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené daryDohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho...
2. Letopisů 34:4...výšin, Ašeřiných kůlů, soch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad...
Ezdráš 3:8...ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojildohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity...
Ester 2:8...Také Ester tehdy vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala...
Ester 2:14...odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubín. Ke...
Skutky 21:3... nalodili se a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |