Dohlíželi

Hledám varianty 'dohlíželi' [ dohlížíš (1) dohlíží (3) dohlížet (1) dohlíželi (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 39:23...žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřildohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu...
1. Královská 5:30...ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracímdohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé...
2. Letopisů 2:17...lamače kamene v horách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal...
2. Letopisů 8:10...a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města...
Job 13:27...Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na  dohlížíš, značíš si moje šlápoty! Člověk se rozpadá jak...
Job 33:11... Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na  dohlíží!' V tom se však mýlíš, to ti povídám, Bůh přece...
Přísloví 16:23...hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům dodá přesvědčivosti....
Přísloví 31:27... její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Její synové vstoje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |