Dohadujete

Hledám varianty 'dohadujete' [ dohadují (1) dohadujete (4) dohaduje (1) dohadovat (7) dohadovali (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 19:10... V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel;...
Přísloví 29:9...dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměch, nic nikam nevede! Krvelační...
Matouš 16:7...pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný...
Matouš 16:8..." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba? Copak ještě...
Matouš 21:25...Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste...
Marek 8:16...a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim...
Marek 8:17... Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte?...
Marek 9:10...z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstát z mrtvých'. Potom se ho...
Marek 9:14...nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli...
Marek 9:16... Běželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu...
Marek 9:33... ptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou...
Marek 11:31...nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč...
Lukáš 4:36...by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje...
Lukáš 5:21..." Znalci Písma a farizeové se ale začali dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může...
Lukáš 20:5...křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč...
Lukáš 22:23... ale běda tomu, kdo jej zrazuje." Začali se tedy dohadovat, kdo z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi...
Jan 16:19...poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |