Dodneška

Hledám varianty 'dodneška' [ dodneška ]. Nalezeno 6 veršù.
Izaiáš 48:7...nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřívdodneška jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom přece...
Jeremiáš 7:25... Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta,  dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny...
Jeremiáš 25:3...roku judského krále Jošiáše, syna Amonova,  dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu...
Ezechiel 20:29... Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu...
Skutky 2:29... že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil:...
Skutky 23:1..."Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí;  dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |