Dodávali

Hledám varianty 'dodávali' [ dodávat (4) dodáváno (1) dodávali (1) dodával (2) dodávají (1) dodává (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
Jozue 3:7..."Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s...
2. Samuel 15:4... Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo...
1. Královská 5:8...to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli...
1. Královská 9:11...měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen...
Ezdráš 6:9...kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili...
Job 40:5...jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z...
Žalmy 89:22... ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen...
Žalmy 119:130... Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám dychtivě,...
Přísloví 14:30... kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Kdo...
Přísloví 15:13... a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce...
Přísloví 29:15... jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda...
Přísloví 31:24...Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží...
Izaiáš 41:7...druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře...
Jeremiáš 23:14...páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti....
Ezechiel 45:17...obětní dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcích,...
Židům 10:17...jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a potom dodává: " nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |