Docházejí

Hledám varianty 'docházejí' [ docházíme (1) dochází (1) docházet (1) docházeli (1) docházejí (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Joel 1:10... vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici...
Jan 2:3...pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno."...
1. Korintským 1:18...poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím...
Galatským 3:9...dojdou požehnání všechny národy." Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Všichni, kdo...
Židům 11:33...víru dobývali království, konali spravedlnostdocházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |