Dobrovolně

Hledám varianty 'dobrovolně' [ dobrovolně ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 23:24...z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej....
Ezdráš 3:5...všech Hospodinových slavnostech, za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu...
Žalmy 110:3..."Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře....
Jeremiáš 38:17...Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si...
Římanům 8:20...synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil....
1. Korintským 7:37...přesvědčen a nic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v pořádku...
1. Petr 5:2...je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |