Dobrovolný

Hledám varianty 'dobrovolný' [ dobrovolných (3) dobrovolný (9) dobrovolnou (2) dobrovolné (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 35:29... kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze...
Exodus 36:3... Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na...
Leviticus 7:16...se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z...
Leviticus 22:18...zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce...
Leviticus 22:21...pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť...
Leviticus 22:23...nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte...
Leviticus 23:38...sobot a kromě všech vašich darů, slibůdobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu....
Numeri 15:3...oběť, jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu...
Numeri 29:39...při vašich slavnostech, a to kromě svých slibůdobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak,...
Deuteronomium 12:6...příspěvky z práce svých rukou, své slíbenédobrovolné oběti a prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam...
Deuteronomium 12:17...skotu a bravu, žádnou ze svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukou...
Deuteronomium 16:10...Hospodinu, svému Bohu, Slavnost týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak ti...
2. Královská 12:5... které se přináší do Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z...
2. Letopisů 31:14... Eliela, Jismachiáše, Machata a BenajášeDobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu,...
Ezdráš 1:4...stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spoludobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě....
Ezdráš 1:6...a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z...
Ezdráš 2:68... někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním...
Ezdráš 8:28...toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je...
Ezechiel 46:12...hin oleje. Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná -...
Filemon 1:14... aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal...

Slova obsahující dobrovolný: dobrovolný (9) dobrovolných (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |