Dobrotivý

Hledám varianty 'dobrotivý' [ dobrotivým (1) dobrotivý (3) dobrotivou (1) dobrotivého (1) dobrotivé (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 17:13... Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát...
2. Letopisů 30:18...předpisů. Ezechiáš se totiž za modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého, kdo se v srdci rozhodl...
Ezdráš 8:18...pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna...
Žalmy 145:9... nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" ...
Přísloví 12:2...miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvitDobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však...
Přísloví 15:15...se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžkýdobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctou k...
Jeremiáš 24:6...- považuji je za dobré. Spočinu na nich svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět do této země. Znovu...

Slova obsahující dobrotivý: dobrotivý (3) dobrotivým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |