Doběhl

Hledám varianty 'doběhl' [ doběhl (3) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 18:46...byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděvdoběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábel o...
Marek 10:17...ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestudoběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý...
Skutky 8:30..."Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |