Dobýval

Hledám varianty 'dobýval' [ dobývat (1) dobývali (2) dobýval (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 20:10...velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír...
Soudců 1:18...město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale...
1. Královská 20:1...dvaatřiceti králi s koni a vozy, oblehl Samařídobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi...
2. Královská 3:25...stát, a tak to město obklíčili prakovnícidobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a...
2. Letopisů 32:9...asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se...
Přísloví 16:32...než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno...
Židům 11:33... Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli...

Slova obsahující dobýval: dobýval (4) dobývali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |