Dožil

Hledám varianty 'dožil' [ dožili (1) dožil (8) dožijí (1) dožijeme (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 25:17...dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 35:28...je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl...
Genesis 47:28... Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct letdožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy...
Genesis 50:22...bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otcedožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího...
Exodus 6:16...jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se...
Exodus 6:18...Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou...
Exodus 6:20...a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové Jisharovi: Korach, Nefeg a...
Job 36:11...odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužitdožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud...
Kazatel 6:3...a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětídožil se velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil...
Jeremiáš 6:11...zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s...
1. Tesalonickým 4:15...v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli....

Slova obsahující dožil: dožil (8) dožili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |