Doženu

Hledám varianty 'doženu' [ doženu (1) doženete (1) dožene (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 15:9...ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je bududoženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi nasytím,...
Jozue 2:5...se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala...
Žalmy 140:12...ztratí svůj domov na zemi, násilníky  dožene a srazí neštěstí! Vím to, že Hospodin hájí chudáky a...
Amos 9:13... Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač. Hory budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |