Dořekl

Hledám varianty 'dořekl' [ dořekl (13) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 24:15...prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka...
Genesis 24:45...mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni,...
Numeri 16:31... že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země...
2. Samuel 13:36...Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem...
2. Královská 6:33... Slyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může...
Matouš 17:5...tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku...
Lukáš 8:8...vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo uši k slyšení, slyš!" Učedníci se...
Lukáš 8:49... "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy se...
Lukáš 9:34...a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom...
Lukáš 22:60... o čem mluvíš, člověče!" A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na...
Jan 11:43... aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten,...
Jan 18:1... byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla...
Skutky 10:44...hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali...

Slova obsahující dořekl: dořekl (13) nedořekl (9) nedořekli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |