Dočkal

Hledám varianty 'dočkal' [ dočkáte (1) dočkat (1) dočkáš (1) dočkám (1) dočkali (1) dočkal (1) dočkají (2) dočká (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Žalmy 58:11...je smete prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou:...
Žalmy 121:1...Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i...
Přísloví 11:27...dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví...
Přísloví 24:25...však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty polibek...
Izaiáš 66:5...vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu!...
Pláč 2:16...jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekalidočkali jsme se - je tady!" Hospodin vykonal to, co...
Pláč 4:21...edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest...
Ozeáš 5:13...se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže...
Filipským 1:20...Krista to vše povede k záchraně. se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale...
2. Tesalonickým 1:7...trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými...

Slova obsahující dočkal: dočkal (1) dočkali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |