Dnešku

Hledám varianty 'dnešku' [ dnešku (1) dneška (12) dnešek (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 21:26... Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je...
Genesis 31:48...totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed,...
Růt 4:14...Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On ...
Ester 9:13...dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů...
Žalmy 2:7...Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým...
Ezechiel 2:3...mně. Stejně jako jejich otcové i oni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám, jsou...
Sofoniáš 2:2...vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudekdnešek jak plevy odvane; dříve než na vás dopadne žár...
Ageus 2:15...- je to nečisté! Všímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu...
Ageus 2:18... praví Hospodin. Všímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne devátého měsíce...
Ageus 2:19... granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce...
Skutky 13:33...ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým!' A že ho vzkřísil z mrtvých, aby nikdy...
Skutky 19:40...zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není...
2. Korintským 3:15...neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale...
Židům 1:5...Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: " jemu budu otcem a on mi...
Židům 5:5...Ten, který mu řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |