Dluh

Hledám varianty 'dluh' [ dluhy (1) dluhů (4) dluh (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 15:1...přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel...
Deuteronomium 15:2...sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému...
Deuteronomium 15:3...Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně...
Deuteronomium 15:9...myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu...
Deuteronomium 31:10...sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby...
2. Královská 4:7... řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když...
Nehemiáš 10:32...ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo...
Matouš 18:25...s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se...
Matouš 18:27...Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel...
Matouš 18:32...zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi prosil. Neměl ses nad svým druhem...
Matouš 18:34...a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze...

Slova obsahující dluh: dluh (7) dluhů (4) dluhy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |