Dlužníkem

Hledám varianty 'dlužníkem' [ dlužníky (3) dlužníkovi (1) dlužníkem (1) dlužník (2) dlužníci (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Přísloví 22:7..., ani když zestárne. Boháč panuje nad chudákydlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí...
Izaiáš 24:2...paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelédlužníci, lichváři i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna...
Ezechiel 18:7...ženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří,...
Abakuk 2:7...tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a staneš...
Lukáš 7:41..." odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když...
Lukáš 16:5...Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému...
Lukáš 16:6...dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si sedni a...
Římanům 1:14...i mezi vámi tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i prostých, takže...
Římanům 15:27...se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |