Dlužil

Hledám varianty 'dlužil' [ dlužíš (4) dlužil (4) dluží (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 18:11...Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemiDlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten...
Žalmy 37:21... jako když trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však soucit a rozdává...
Matouš 18:24...začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil...
Matouš 18:28...služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy:...
Matouš 18:30... Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni....
Lukáš 7:41...farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím...
Lukáš 16:5...dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník....
Lukáš 16:7...a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je...
Filemon 1:18...mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ...
Filemon 1:19...TO ZAPLATÍM! Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, z tebe mám v Pánu...

Slova obsahující dlužil: dlužil (4) zadlužil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |