Dlouze

Hledám varianty 'dlouze' [ dlouze ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 10:3...se budou oddíly dávat na pochod. Když se na  dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu...
Numeri 10:7... zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží,...
Jozue 6:5...sedmkrát a kněží troubí na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |