Divokou

Hledám varianty 'divokou' [ divokými (4) divokým (1) divokých (2) divoký (2) divokou (4) divokého (1) divoké (5) divoká (10) divocí (3) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 3:14...cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkemdivokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po...
Genesis 16:12... neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě...
Genesis 37:20... Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však...
Exodus 23:29... aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se...
Leviticus 26:22...vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a...
Deuteronomium 7:22...zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v...
1. Samuel 17:44..." hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákůmdivoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s...
1. Samuel 17:46...filištínského vojska dnes nechám ptákůmdivoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem....
2. Samuel 2:18... Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani...
2. Samuel 21:10... k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se...
2. Královská 4:39...z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a...
Job 11:12...mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová,  divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce...
Job 24:5...se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist...
Job 39:5...sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil...
Žalmy 50:11...nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesíchdivoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych...
Žalmy 104:11...mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájelydivocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby...
Žalmy 148:10...pahorky, ovocné stromy a všechno cedrovídivoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na...
Píseň 2:7...vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama...
Píseň 3:5...vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než sama...
Izaiáš 18:6... Všechno to zůstane dravým ptákům z hordivokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a...
Izaiáš 43:20... způsobím cestu na poušti a na pustinách potokyDivoká zvěř bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem...
Jeremiáš 2:24...zamysli! Jsi velbloudice pádící svými cestamidivoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile lačně zavětříš,...
Jeremiáš 14:6...opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizelaDivocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali;...
Ezechiel 38:20...veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebidivoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou...
Daniel 5:21...pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy...
Ozeáš 2:14...proměním je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá...
Ozeáš 2:20...vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nimdivokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po...
Ozeáš 8:9...nepotřebný odpadek. Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali...
Marek 1:13...čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tamdivokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan...
Juda 1:13...stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněnédivoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné...
Zjevení 6:8...země, aby zabíjeli mečem, hladem, moremdivokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |